Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Szanowni mieszkańcy, przyjemnością informujemy, że Gmina Golczewo otrzymała dotację w wysokości 19.000,00 zł na inwestycję pn. „Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej oraz doposażenie w sprzęt sportowy”. Celem zadania jest polepszenie warunków użytkowania sali w szkole, zwiększenie aktywności uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego, a tym samym poprawienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży korzystających z obiektu. Poprawa stanu technicznego budynku pozwoli na wykorzystanie sali gimnastycznej nie tylko na potrzeby zajęć szkolnych, ale również na organizację zajęć pozalekcyjnych.  Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

 

To nie jedyna dotacja pozyskana dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej, w grudniu ub. roku Gmina Golczewo złożyła wniosek o dofinansowanie do zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Wniosek został zaakceptowany i w maju br. podpisana została umowa o dofinansowanie. Na ten cel Gmina Golczewo pozyskała środki w wysokości 4.000,00 zł, a organizatorem konkursu jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.

 

Kolejna dotacja dla Gminy Golczewo!

05 czerwca 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl