Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

W dniu 13.05.2022 została podpisana umowa między Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez: Annę Bańkowską i Stanisława Wziątka – Członków Zarządu, a Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, reprezentowanym przez:  Janinę Kołodzińską – Prezesa i Zenobię Ciechanowicz – Skarbnika.

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  uchwałą z dnia 29 kwietnia 2022r. wyznaczył do udzielenia dotacji podmioty niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert na wsparcie i powierzenie realizacji  zadań z obszaru polityki społecznej: m.in. zadanie nr 4 pn. Działalność na rzecz osób starszych. Według  listy rankingowej  -  na 11 ofert pozytywnie zostały ocenione trzy podmioty  m.in. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie uzyskując  pierwsze miejsce z lokatą 87,41 %  i  kwotą dotacji 40 000 tys.  Całkowity koszt zadania wynosi 48 300 w tym dotacja, środki finansowe, wkład osobowy. Termin zadania pod tytułem: „Senior z pasją i motywacją w Regionie” od dnia 15.05 - 30.11.2022 dotyczy realizacji projektu przez  Stowarzyszenie UTW w Gminach: Golczewa i Przybiernowa oraz przeprowadzenie na koniec sierpnia br. kolejnej 7- dniowej edycji pn. „VIII Letnia Szkoła Seniora” w OW Familijni i Astoria w Dziwnówku  dla 210 osób z 17 UTW w Regionie. Projekt przewiduje różnorodne formy spędzania czasu wolnego słuchaczy UTW a  także niezrzeszonych  mieszkańców obu Gmin Golczewa i Przybiernowa, poprzez włączenie do niektórych zadań dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Golczewie.

 

W ramach autorskiego projektu odbędą się warsztaty teatralne pt. „Złote lata wieku dojrzałego”, warsztaty z Psychologiem – „Senior w kryzysie”, warsztaty rękodzieła pt. „Papierowa wiklina” i  „Makrama ze sznurka”, warsztaty szycia  pt. „Seniorze odnajdź w sobie dziecko”, organizacja punktu pomocy sąsiedzkiej, uruchomienie poradni telefonicznej pt. „Dobra rada”. Odbędą się dwie konferencje naukowe w czerwcu i październiku. Innym działania jest organizacja   Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku i dotyczy: przeprowadzenia warsztatów pt. „Psycholog radzi”, „Makramowa ozdoba”, teatralne - „Bajka nie tylko dla dzieci”, warsztaty technik rysunkowych „Harmonia i kontrast” (pastele olejne), warsztaty malarskie - „Atrybuty i symptomy w malarstwie pejzażowym”, warsztaty usprawniające - „Taneczne zmagania z elementami choreoterapii”, warsztaty relaksacyjne - „Kąpiel w dźwiękach”. Zostanie wydany kalendarz z wydarzenia  LSZS na rok 2023. W projekcie zostanie zaangażowana  wykwalifikowana kadra, oraz zostaną zakupione niezbędne materiały i przybory warsztatowe. Szczegółowy plan działania  podany będzie wkrótce.

Kolejny  12 - projekt na przestrzeni lat  2011 – 2022  przebiega we  współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sporu w Golczewie i Biblioteką w Golczewie i Przybiernowie, Gminnym Centrum Kultury w Przybiernowie, Stowarzyszeniami Uniwersytetów III Wieku w Regionie, Świetlicą Środowiskową Ogniska Wychowawczego TPD w Golczewie.  

 

Poprzez organizację spotkań, warsztatów możemy w części zaspokoić potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, zdrowego stylu życia, regeneracji sił, racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego,  rozwijania zainteresowań i pasji, dzielenia się dobrymi praktykami a najważniejsze aby była okazja  do spotkania  z drugim człowiekiem w integracji młodszych i starszych do twórczych działań.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zaproponowanej ofercie – Zarząd UTW w Golczewie

 

żródło: (foto -archiwum UTW) -  Janina Kołodzińska

     

 

 

 

 

Kolejne środki dofinansowania dla Stowarzyszenia UTW III Wieku w Golczewie


18 maja 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

XI Golczewski Triathlon

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl