Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

W dniu 13.05.2022 została podpisana umowa między Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez: Annę Bańkowską i Stanisława Wziątka – Członków Zarządu, a Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, reprezentowanym przez:  Janinę Kołodzińską – Prezesa i Zenobię Ciechanowicz – Skarbnika.

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  uchwałą z dnia 29 kwietnia 2022r. wyznaczył do udzielenia dotacji podmioty niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert na wsparcie i powierzenie realizacji  zadań z obszaru polityki społecznej: m.in. zadanie nr 4 pn. Działalność na rzecz osób starszych. Według  listy rankingowej  -  na 11 ofert pozytywnie zostały ocenione trzy podmioty  m.in. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie uzyskując  pierwsze miejsce z lokatą 87,41 %  i  kwotą dotacji 40 000 tys.  Całkowity koszt zadania wynosi 48 300 w tym dotacja, środki finansowe, wkład osobowy. Termin zadania pod tytułem: „Senior z pasją i motywacją w Regionie” od dnia 15.05 - 30.11.2022 dotyczy realizacji projektu przez  Stowarzyszenie UTW w Gminach: Golczewa i Przybiernowa oraz przeprowadzenie na koniec sierpnia br. kolejnej 7- dniowej edycji pn. „VIII Letnia Szkoła Seniora” w OW Familijni i Astoria w Dziwnówku  dla 210 osób z 17 UTW w Regionie. Projekt przewiduje różnorodne formy spędzania czasu wolnego słuchaczy UTW a  także niezrzeszonych  mieszkańców obu Gmin Golczewa i Przybiernowa, poprzez włączenie do niektórych zadań dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Golczewie.

 

W ramach autorskiego projektu odbędą się warsztaty teatralne pt. „Złote lata wieku dojrzałego”, warsztaty z Psychologiem – „Senior w kryzysie”, warsztaty rękodzieła pt. „Papierowa wiklina” i  „Makrama ze sznurka”, warsztaty szycia  pt. „Seniorze odnajdź w sobie dziecko”, organizacja punktu pomocy sąsiedzkiej, uruchomienie poradni telefonicznej pt. „Dobra rada”. Odbędą się dwie konferencje naukowe w czerwcu i październiku. Innym działania jest organizacja   Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku i dotyczy: przeprowadzenia warsztatów pt. „Psycholog radzi”, „Makramowa ozdoba”, teatralne - „Bajka nie tylko dla dzieci”, warsztaty technik rysunkowych „Harmonia i kontrast” (pastele olejne), warsztaty malarskie - „Atrybuty i symptomy w malarstwie pejzażowym”, warsztaty usprawniające - „Taneczne zmagania z elementami choreoterapii”, warsztaty relaksacyjne - „Kąpiel w dźwiękach”. Zostanie wydany kalendarz z wydarzenia  LSZS na rok 2023. W projekcie zostanie zaangażowana  wykwalifikowana kadra, oraz zostaną zakupione niezbędne materiały i przybory warsztatowe. Szczegółowy plan działania  podany będzie wkrótce.

Kolejny  12 - projekt na przestrzeni lat  2011 – 2022  przebiega we  współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sporu w Golczewie i Biblioteką w Golczewie i Przybiernowie, Gminnym Centrum Kultury w Przybiernowie, Stowarzyszeniami Uniwersytetów III Wieku w Regionie, Świetlicą Środowiskową Ogniska Wychowawczego TPD w Golczewie.  

 

Poprzez organizację spotkań, warsztatów możemy w części zaspokoić potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, zdrowego stylu życia, regeneracji sił, racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego,  rozwijania zainteresowań i pasji, dzielenia się dobrymi praktykami a najważniejsze aby była okazja  do spotkania  z drugim człowiekiem w integracji młodszych i starszych do twórczych działań.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zaproponowanej ofercie – Zarząd UTW w Golczewie

 

żródło: (foto -archiwum UTW) -  Janina Kołodzińska

     

 

 

 

 

Kolejne środki dofinansowania dla Stowarzyszenia UTW III Wieku w Golczewie


18 maja 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl