Powrót do artykułów

22 kwietnia 2024

"Konkurs Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego"

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza trzecią edycję konkursu pn. „Konkurs Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego” 2024.
Główne cele konkursu to:
 Popularyzacja dziedzictwa kulinarnego Pomorza Zachodniego oraz regionalnej kuchni opartej na lokalnych, tradycyjnych i regionalnych produktach żywnościowych.
 
  •  Prezentacja dorobku i tradycji kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich
  •  Aktywizacja środowisk wiejskich w oparciu o lokalne zwyczaje i umiejętności.
  •  Promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej i regionalnej żywności;
  • Identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki regionu;
  •  Poszukiwanie produktów/potraw, które mogłyby zostać wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Do konkursu może stanąć:
  1.  Koło Gospodyń Wiejskich z terenu województwa zachodniopomorskiego, posiadające wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i Koła utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich;
  2.  Stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Pomorza Zachodniego; Konkurs odbędzie się 18 maja 2024 roku w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej.

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pocztą tradycyjną, poczta email, albo złożenie osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z załącznikami, na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40,
70-421 Szczecin
 
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego 2024
Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 maja 2024 roku (Uwaga!! Decyduj data wpływu do Urzędu).
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 45 42 687, 91 454 26 85 , e-mail: ajaszczuk@wzp.pl, pmakatun@wzp.pl
 
 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo