Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Burmistrz Golczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 ) działające na terenie gminy do przedstawienia propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Gminę Golczewo do realizacji organizacjom w 2021 roku.

 

Organizacje pozarządowe w terminie od 29 października do 5 listopada br. mogą składać swoje propozycje oraz uwagi i opinie do projektu Programu współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia.

 

  Zgłoszenia są przyjmowane w tutejszym Urzędzie do dnia 5 listopada 2020 roku, do godz. 13:00 za pośrednictwem poczty, maila, lub pozostawienie w skrzynce podawczej.

 

Urząd Miejski w Golczewie
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo


 Osoba do kontaktu Maja Jacuniak nr. tel. 91 32 25 138, e-mail: m.jacuniak@golczewo.pl

 

Ogłoszenie

Formularz konsultacji

Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

29 października 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl