Powrót do artykułów

15 lutego 2023

Konsultacje społeczne - zmiany Statutów Sołectw

Burmistrz Golczewa zaprasza mieszkańców naszej gminy do udziału w konsultacjach społecznych projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Golczewo. 

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Golczewo na temat treści zapisów projektów statutów. 

 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych ankiet wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektów statutów.

 

Opinie i uwagi będzie można składać do 20 lutego 2023 r. do godz. 10:00.


 

Zgłoszenia są przyjmowane w tutejszym Urzędzie za pośrednictwem poczty, maila lub osobiście.

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

 

Zarządzenie 25/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 10 lutego 2023 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Golczewo

 

Formularz ankiety do pobrania

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo