Powrót do artykułów

29 września 2023

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1668) w oparciu o zarządzenie Nr 134/2023 Burmistrza Golczewa z dnia 28.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Golczewo dotyczących projektu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego” oraz Porozumienia zawartego 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT oraz zarządzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 poz. 3019)

 

Burmistrz Golczewa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego.

Strategia terytorialna ZIT stanowi odpowiedź na problemy i potrzeby rozwojowe obszaru Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego. Dzięki współpracy samorządów powiatu przygotowana zostanie strategia rozwoju oraz pakiety przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców, a także dokumentacja konieczna do pozyskania dofinansowania.   

 

Strategia i jej proces przygotowywania są zgodne z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 28-30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, a także ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw  z dnia 7 lipca 2023 r.

Termin konsultacji: od 29 września 2023 roku do 31 października 2023 roku

 

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru Powiatu Kamieńskiego, lokalnych liderów i partnerów społeczno-gospodarczych, w tym działających na terenie organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

 

Formy konsultacji:

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii ZIT z wykorzystaniem formularza uwag.

 

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii ZIT może złożyć każdy, w terminie 29.09.2023 r.-31.10.2023 r. w formie pisemnej:

 

z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłaszania uwag dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/e/YY8A3CynHX lub

z wykorzystaniem formularza uwag w pliku WORD poprzez pocztę elektroniczną na adres:  urzad@golczewo.pl lub

z wykorzystaniem wydrukowanego formularza uwag przesłanego drogą pocztową na adres: Urzędu Miejskiego w Golczewie ul. Zwycięstwa 23; 72-410 Golczewo.

Planuje się organizację na terenie Partnerstwa 6 spotkań otwartych z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych, w tym działających na terenie Partnerstwa organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Informacje nt. terminów spotkań będą pojawiać się każdorazowo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Golczewie, w mediach społecznościowych oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Golczewo.

 

 

Załączniki:

  1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego
  2. Formularz do zbierania uwag i wniosków projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego – format.doc
  3. Formularz do zbierania uwag i wniosków projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego – format .pdf

  4. ZARZĄDZENIE NR 134/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Golczewo dotyczących projektu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego”.

 

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo