Powrót do artykułów

19 października 2023

Konsultacje Społeczne

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego”

 

        Działając na podstawie § 14 ust. 1 uchwały nr XXVII/169/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golczewo oraz w związku z Zarządzeniem Nr 134/2023 Burmistrza Golczewa z dnia 28.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Golczewo dotyczącymi projektu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego” Burmistrz Golczewa informuje, że w dniu  27.10.2023 r. od godziny 15:00 do godziny 16:30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych, w tym działających na terenie Partnerstwa organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

 

Strategia terytorialna ZIT stanowi odpowiedź na problemy i potrzeby rozwojowe obszaru Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego. Dzięki współpracy  samorządów powiatu przygotowana zostanie strategia rozwoju oraz pakiety  przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców, a  także dokumentacji  koniecznej do pozyskania dofinansowania.

 

 

Załączniki:

 

1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego

2. Formularz do zbierania uwag i wniosków projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego – format.doc

3.Formularz do zbierania uwag i wniosków projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego – format .pdf

4. ZARZĄDZENIE NR 134/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Golczewo dotyczących projektu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego”.

5.Ogłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo