Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński informuje, że został wyznaczony Koordynator ds. dostępności w Gminie Golczewo. Funkcję Koordynatora będzie pełniła Magdalena Zając, dodatkowo powołany został Zespół ds. dostępności jako wsparcie dla Koordynatora (skład zespołu w Zarządzeniu poniżej).

Podstawa prawna Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Gminy Golczewo jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało mi.in:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Golczewie oraz jednostki organizacyjne gminy;

2) przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w artykule 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Golczewie i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) przedstawianie Burmistrzowi  bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;

5) sporządzania raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Koordynator ds. dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami w Strukturze Urzędu Miejskiego w Golczewie.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminie Golczewo – Magdalena Zając adres do korespondencji: Urząd Miejski w Golczewie ul. Zwycięstwa 23, 72 – 410 Golczewo

telefon: 91 32 25 142e-mail: m.zajac@golczewo.pl

Linki:

Zarządzenie Nr 127/2020

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 Koordynator ds. dostępności

29 września 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl