Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

      Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie zadeklarował udział w realizacji projektu pn. „Liga eSzkoła”. Projekt skierowany jest do pracowników domów kultury oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

     Celem tego działania jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników ośrodków kultury oraz dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć przygotowujących najmłodszych do warsztatów robotyki z LEGO Spike Prime.

   Przystępując do realizacji projektu golczewska placówka otrzyma produkty niezbędne do stworzenia laboratorium robotyki. Będą to m.in. zestawy robotów programowalnych  LEGO® SPIKE Prime, komputery typu notebook, tablety, zestaw turniejowy FIRST® LEGO® League (matę przejazdową oraz klocki do budowy modeli i przeszkód stawianych na macie).

    Zajęcia praktyczne w ośmioosobowych grupach z dziećmi i młodzieżą rozpoczną się we wrześniu br. Będą to dwa rodzaje spotkań – zajęcia e-Citizen ECDL w zakresie umiejętności wykorzystania komputera i Internetu oraz zajęcia z programowania robotów LEGO®. Efektem tego projektu będzie przede wszystkim uatrakcyjnienie oferty GOKiS poprzez wprowadzenie zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży, wzrost kompetencji cyfrowych pracowników, a co najważniejsze laboratorium robotyki (sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne) przechodzą na własność GOKIS po zakończeniu projektu, co da możliwość kontynuowania zajęć po skończeniu realizacji. Dla dzieci i młodzieży będzie to okazja do uczęszczania na atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne łączące zabawę z edukacją, możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL e-Citizen oraz nabycie uniwersalnych kompetencji wykorzystania TIK i Internetu.

     Projekt Liga eSzkoła realizowany jest w partnerstwie przez 4 organizacje pozarządowe: Partner samorządowy – Związek Gmin Wiejskich RP, Partner edukacyjny – Polskie Towarzystwo Informatyczne, Partner organizacyjny – Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra oraz Partner technologiczny – Fundacja eSzkoła.

   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej).

 

Laboratorium robotyki w GOKiS

09 marca 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl