Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Inicjatywa lokalna proponowana przez grupę nieformalną pn. „ Aktywna młodzież” integruje, angażuje kulturalnie i społecznie, zwiększa świadomość i wiedzę na temat różnorodności kulturowej i społecznej mieszkańców Gminy Golczewo. Inicjatywa przyczyni się do rozpropagowania tolerancji i otwartości na inne kultury i zwyczaje oraz poszerzy świadomość nt. teatru, jako narzędzia do mówienia o sprawach ważnych i aktualnych.

 

W ramach projektu „Letnia Akademia Teatralna” zostanie przeprowadzony tygodniowy (30.08 – 03.09) cykl warsztatowy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie dla powołanej w otwartym naborze grup młodzieży z Gminy Golczewo, którego zwieńczeniem będą pokazy spektaklu plenerowego przygotowanego w ramach przedsięwzięcia w Golczewie oraz na terenie Sołectw Gminy Golczewo.

 

Zapraszamy do zapisów już od dziś (16.08) w siedzibie GOKiS lub pod nr tel.: 512 786 445.

 

Grupa Letniej Akademii Teatralnej będzie uczestniczyć w ogólnorozwojowym warsztacie teatralnym podczas, którego będą poszukiwać swojego potencjału oraz najlepszych dla siebie form ekspresji przy produkcji spektaklu. Grupa pozna tajniki zadań aktorskich, ruchu scenicznego i pracy z głosem. Przejdą trening pantomimiczny i akrobatycznych. Ponadto uczestnicy przygotują wszystkie elementy dekoracyjne, kostiumy i rekwizyty do spektaklu w ramach warsztatów z dziedziny scenografii i kostiumów. Tematami podjętymi w ramach cyklu warsztatowego Letniej Akademii Teatralnej będą aktualne i istotne problemy społeczne ze świata młodych uczestników warsztatów.

 

Wszystkie inicjatywy będą koordynowane i wspieranie w ramach projektu pn. „Aktywna młodzież” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

 

Letnia Akademia Teatralna

16 sierpnia 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl