Powrót do artykułów

20 kwietnia 2023

LIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

Zawiadamiam, że LIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie odwołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Golczewie.
 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Branżowej szkoły I stopnia w Golczewie.
 5. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Golczewie.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.
 7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż gruntu stanowiącego własność Gminy Golczewo wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na tym gruncie garażu na rzecz dzierżawcy.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golczewo.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2023.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2023-2032.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo