Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021 były zgłaszane do 18 stycznia br. W tym roku otrzymaliśmy od Państwa 14 zgłoszeń, dotyczących spraw inwestycyjnych.

 

   Zespół Opiniujący w skład, którego wchodzili mieszkańcy gminy Golczewo (Czesław Skubisz, Agata Stępień, Grzegorz Kwiatkowski, Ola Ślefarska, Joanna Adamowicz, Marta Wiśniewska) oraz przedstawiciele Burmistrza Golczewa dokonał analizy formalnej i merytorycznej wszystkich projektów. Spośród zgłoszonych propozycji Zespół Opiniujący zaopiniował pozytywnie wszystkie projekty, które przechodzą do dalszych konsultacji.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim

12 lutego 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl