Powrót do artykułów

21 kwietnia 2023

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Termin składania wniosków: od 8.05.2023 r. do 22.05.2023 r.

 

Wszelkie informacje o naborze Nr 1/2023 można znaleźć na https://partnerstwowrozwoju.pl/nabory/

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo