Powrót do artykułów

24 sierpnia 2023

LVII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

Zawiadamiam, że LVII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;

2) przedstawienie porządku obrad.

2. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2023.

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2023-2032.

5. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

        Tomasz Caban

 

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo