Powrót do artykułów

28 listopada 2023

LX sesja Rady Miejskiej w Golczewie

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zawiadamiam, że LX sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

  1. Sprawy regulaminowe:
    1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
    2. przedstawienie porządku obrad.
  2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na rok 2023.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2023.
  4. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

        Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo