Powrót do artykułów

13 grudnia 2023

LXII sesja Rady Miejskiej w Golczewie 

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Zawiadamiam, że LXII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
   2) 
  przedstawienie porządku obrad;
   3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy działki nr 51/9 obręb Gadom na czas oznaczony 10 lat.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy działki nr 292 obręb Wysoka Kamieńska na czas oznaczony 10 lat.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo rok 2024.
  - załącznik
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2024 i lata następne.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 10. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 11. Zakończenie obrad.

                                                                                                       

                                                                                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                              Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo