Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

  Dzięki dobrej współpracy Józefa Malca - Starosty Kamieńskiego z Maciejem Zielińskim - Burmistrzem Golczewa w dniu dzisiejszym (07.10.) została oficjalnie podpisana umowa na współudział w wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – III etap”- modernizacja drogi w Kłębach. Wykonawca zadania STRABAG Sp. z o.o. zaoferował wykonanie zadania za kwotę 2.243.546,35 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.126.230,42 zł, natomiast reszta środków będzie pochodziła w 50% z budżetu Gminy Golczewo i 50% z budżetu Starostwa Kamieńskiego w kwocie 569.115,21 zł.

 

  Inwestycja będzie polegała na gruntownej modernizacji odcinka drogi o długości 905 m, oraz poszerzeniu jezdni z 5,3 m do 6 m, dobudowane zostaną krawężniki

i ciągi piesze. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

 

  Dzięki temu przedsięwzięciu w dużej mierze zostanie uporządkowany dojazd do Golczewa od strony Powiatu Goleniowskiego i trasy S3.

 Jest to kontynuacja wcześniej już rozpoczętego zadania łączącego dwa sąsiednie powiaty Kamieński z Goleniowskim.

 

Modernizacja drogi w Kłębach

07 października 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl