Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Od 1 lutego do 9 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Golczewie odbywają się zapisy na rachmistrza do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca br. 

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 a)    mieć ukończone 18 lat,

 b)    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 c)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 d)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 e)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wymagane dokumenty, które należy złożyć dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Golczewie pod adresem: http://bip.golczewo.pl/strony/7390.dhtml

 

 

Nabór na rachmistrzów spisowych

01 lutego 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl