Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Od 1 lutego do 9 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Golczewie odbywają się zapisy na rachmistrza do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca br. 

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 a)    mieć ukończone 18 lat,

 b)    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 c)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 d)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 e)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wymagane dokumenty, które należy złożyć dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Golczewie pod adresem: http://bip.golczewo.pl/strony/7390.dhtml

 

 

Nabór na rachmistrzów spisowych

01 lutego 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

XI Golczewski Triathlon

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl