Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Na początku marca 1945 r. I Armia Wojska Polskiego dowodzona przez gen. Stanisława Popławskiego i wojska radzieckie I Frontu Białoruskiego dowodzone przez Marszałka Gieorgija Żukowa dokonały szturmu na niemieckie oddziały m.in. na terenie obecnego powiatu kamieńskiego. W wyniku tych działań w dniu 6 marca 1945 r. zdobyte zostało Golczewo.

 

   Walki w samym Golczewie nie trwały długo. Część domów płonęła od ostrzału czołgów, inne zostały podpalone przez Niemców. Niewielka część garnizonu radzieckiego pozostała w Golczewie do lata 1946 r., stacjonując w pobliskich fortach w Sosnowicach. Pierwsi polscy osadnicy zaczęli napływać w maju-czerwcu 1945 r. Starsze pokolenie mieszkańców to głównie ludność przesiedlona m.in. z kresów wschodnich, byłego ZSRR i z centralnej Polski. To dzięki tym pierwszym osadnikom w Golczewie powstało przedszkole, szkoła, urząd pocztowy, Państwowe Nadleśnictwo, pierwsze sklepy, warsztaty, tartak. Współczesne Golczewo to małe, spokojne miasteczko z bogatą historią, sięgającą IX i X w. W naszej karcie historii ważna jest jeszcze jedna data tj. 6 marca 1945 r. – zdobycie Golczewa.

 

   Oficjalne uroczystości obchodów 77. Rocznicy Zdobycia Golczewa odbyły się na placu przy Kościele pw. ś.w. Andrzeja Boboli w Golczewie. W rocznicowej uroczystości udział wzięły władze samorządowe Gminy Golczewo i Powiatu Kamieńskiego, przedstawiciele 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie, Poseł na Sejm RP Jarosław Rzepa, Wójt Gminy Świerzno Radosław Drozdowicz, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim, Radni Rady Miejskiej w Golczewie i Sołtysi, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych z Golczewa i Kamienia Pomorskiego, przedstawiciele instytucji, młodzież szkolna, druhowie OSP oraz miejscowe społeczeństwo.

 

   " 77 lat temu, kiedy zbliżał się koniec koszmaru II Wojny Światowej, nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie przybyli na tę Ziemie, by tu budować swoją ukochaną ojczyznę. Z nadzieją na lepsze jutro budowali instytucje, szkoły, drogi. Z wiarą w lepszy świat, bez wojen, bezpieczny i dostatni, budowali codziennie, na golczewskiej ziemi Polskę ze swoimi marzeniami, planami i wyzwaniami, po roku 1989 całkowicie już wolną i suwerenną. Niestety świat, który znaliśmy na naszch oczach skończył się w ubiegły czwartek. Za naszą wschodnia granicą wybuchła straszna wojna i codziennie widzimy jak nasi sąsiedzi toczą nierówną, bohaterską walkę o swój kraj. Oznacza to, że my dziś na nowo musimy zdefiniować swoje priorytety i plany. Ale już nie raz w historii pokazaliśmy, że w obliczu zagrożenia, jesteśmy zjednoczeni i bardzo silni" – powiedział Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

 

   Po okolicznościowych wystąpieniach i wspólnej modlitwie za poległych w walkach o zdobycie Golczewa oraz zmarłych w obozie, pod obeliskiem Józefa Piłsudskiego złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

 

   Rocznicowe obchody zdobycia Golczewa zostały uświetnione obecnością Kompanii Honorowej 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie oraz Orkiestry 8. Flotylli Obrony w Świnoujściu - za co serdecznie dziękujemy.

 

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Golczewa, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie oraz Zespół Szkół Publicznych w Golczewie.

Obchody 77. Rocznicy Zdobycia Golczewa

04 marca 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl