Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Burmistrz Golczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) działające na terenie gminy do zgłaszania propozycji, uwag i opinii do projektu Programu współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia, w terminie od 31 października do 21 listopada br.

 

Zgłoszenia są przyjmowane w tutejszym Urzędzie za pośrednictwem poczty, maila, lub pozostawienie w sekretariacie

 

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

 

Osoba do kontaktu Przemysław Skiba nr. tel. 91 32 25 138, e-mail: p.skiba@golczewo.pl


ZARZĄDZENIE NR 172/2022  BURMISTRZA GOLCZEWA  z dnia 31 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie - konsultacje społeczne

31 października 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl