Powrót do artykułów

31 października 2022

Ogłoszenie - konsultacje społeczne

Burmistrz Golczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) działające na terenie gminy do zgłaszania propozycji, uwag i opinii do projektu Programu współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia, w terminie od 31 października do 21 listopada br.

 

Zgłoszenia są przyjmowane w tutejszym Urzędzie za pośrednictwem poczty, maila, lub pozostawienie w sekretariacie

 

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

 

Osoba do kontaktu Przemysław Skiba nr. tel. 91 32 25 138, e-mail: p.skiba@golczewo.pl


ZARZĄDZENIE NR 172/2022  BURMISTRZA GOLCZEWA  z dnia 31 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo