Powrót do artykułów

08 grudnia 2022

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym - Granty PPGR

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pozostały oszczędności w projekcie w wysokości 22 399,34 zł, które można przeznaczyć na sprzęt komputerowy dla dzieci, wnuków lub prawnuków osób pracujących w dawnym PPGR.

W związku z powyższym ogłasza się nabór uzupełniający dla uczniów, którzy nie skorzystali ze wsparcia w pierwszym naborze wniosków. Nabór rozpocznie się 8 grudnia br. i będzie trwał do 16 grudnia br. Z uwagi na ograniczoną kwotę pozostałą do dyspozycji, o przyznaniu sprzętu decydować będzie kolejność złożenia kompletnego wniosku.

Dokumenty niezbędne do prawidłowego zgłoszenia udziału w naborze:

 

Dodatkowo do wglądu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ucznia
z byłym pracownikiem PGR (np. akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) oraz potwierdzenie zatrudnienia w dawnym PPGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia
w dawnym PPGR). Nieprzedłożenie ww. dokumentów traktowane będzie jako niekompletność wniosku.

Niekompletny wniosek nie zostanie rozpatrzony do dnia jego uzupełnienia. Datą wpływu takiego wniosku będzie data wpływu dokumentów uzupełniających.

O wynikach naboru wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie, po zakończeniu procedury zakupowej.

Kompletne zgłoszenie należy złożyć w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Golczewie (I piętro). Osoba do kontaktu w sprawie – Pani Aleksandra Lisiczko, tel. 913225138.

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo