Powrót do artykułów

07 grudnia 2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Burmistrz Golczewa

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

 

1. Ogłoszenie 

2. Oferta

3. Klauzula informacyjna

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd Miejski
Gmina Golczewo