Powrót do artykułów

13 grudnia 2022

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych

Burmistrz Golczewa zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Golczewo do zgłaszania kandydatur do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2023 r., zadań publicznych Gminy Golczewo.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd Miejski
Gmina Golczewo