Powrót do artykułów

22 grudnia 2023


Ogłoszenie
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na 2025 r.

Golczewo, dnia 22.12.2023 r.

Znak sprawy: ZB.7240.2.2023

 

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług

w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym

 

 1. Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, 2666, z 2023 r. poz. 1003, 1234, 1688, 1720)

 

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora

 

Gmina Golczewo

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo,

Tel. 91-3860127

e-mail: urzad@golczewo.pl

 

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy:

 

 1. 1). Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – transport drogowy autobusowy
 2. 2). Określenie linii komunikacyjnej: gminne i międzygminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Golczewo i Gminy Gryfice na liniach komunikacyjnych:
  1. Linia 3: Golczewo – Gryfice przez Wołowiec
  2. Linia 2: Golczewo – Wysoka Kamieńska przez Kretlewo
  3. Linia 1: Golczewo – Gryfice przez Ościęcin

 

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

31 grudnia 2024 r.

 

 

 1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. ( 12 miesięcy )

 

 1. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia

- Biuletyn Informacji Publicznej Organizatora : https://bip.golczewo.pl/

- Strona internetowa Gminy Golczewo: https://golczewo.pl/

- Tablica informacyjna Organizatora

 

 

 

 

                                                                                                                              Zatwierdził

                                                                                                                                                                             Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                                Grzegorz Chłopek

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo