Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

  W dniu 5 listopada br. rozpoczęła się realizacja I etapu inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach – stan surowy zamknięty wraz z instalacjami sanitarnymi”. Burmistrz Golczewa podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych w Kozielicach z przedstawicielem wykonawcy - Pro Group Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie.

  Prace potrwają do maja przyszłego roku.

  Po zakończeniu wszystkich etapów inwestycji strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach oraz mieszkańcy Sołectwa będą mieli do dyspozycji pomieszczenia do przechowywania sprzętu ratunkowego oraz pomieszczenia sanitarno-socjalne, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalno-społecznych.

  Wartość inwestycji wynosi 219 300,00 zł i zostanie w całości sfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

 

OSP w Kozielicach doczekała się remontu

06 listopada 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl