Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie rozpoczął realizacje projektu pn. „Otwieramy się na siebie”, dofinansowanego w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. W poniedziałek (28.03) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące założeń programu, jego celów, realizacji oraz intensyfikacji współpracy z lokalną społecznością.

 

   W poniedziałkowym działaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, grupy nieformalne, mieszkańcy repezentujący różne grupy wiekowe i społecznicy. Spotkanie miało przede wszystkim na celu przeanalizowanie potrzeb i potencjału kulturalnego społeczeństwa, ale także przedstawienie zasad udziału w konkursie inicjatyw lokalnych. Uczestnicy wymienili się poglądami na różnych płaszczyznach dotyczących kultury w naszej lokalnej społeczności. Koordynator projektu Maria Sztark - wprowadziła potencjalnych wnioskodawców w wymagania formalne składanych wniosków oraz przedstawiła inicjatywy z edycji projektu w Gminie Golczewo z 2016 r.

 

  W najbliższym czasie będziemy przeprowadzać działania animacyjne w przestrzeniach wiejskich i w Golczewie, badając potrzeby i potencjał kulturowy naszych mieszkańców. Wyniki pozwolą na opracowanie diagnozy potrzeb kulturalnych w naszej gminie. W drugiej części projektu wspólnie z lokalnymi działaczami, grupami nieformalnymi będziemy realizować ich pomysły na inicjatyw lokalne.

Działanie pn. „Otwieramy się na siebie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Gorąco zachęcamy do współpracy i liczymy na Państwa wsparcie.

 

źródło i foto: GOKiS

 

Otwieramy się na siebie – zapraszamy do współpracy

01 kwietnia 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl