Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

W dniach 19.06.-20.06.2020 r. w Baczysławiu odbyło się pierwsze szkolenie w ramach realizowanego przez Gminę Golczewo oraz Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Szkolenie odbyło się z modułu ,,Rodzic w internecie”. Grupa uczestników szkolenia zapoznała się z możliwościami, jakie daje Internet, w tym jak skutecznie wykorzystywać zasoby Internetu, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich jak: złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych praktycznych informacji.

Kolejne szkolenie przeprowadzono w dniach 23-24.06.2020 r. w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Tu również grupa podnosiła swoje kompetencje cyfrowe w module "Rodzic w Internecie". Moduł ten adresowany jest do pedagogów/rodziców/opiekunów i jest poświęcony przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci jak i reagowania na sytuacje zagrożenia. Poznano źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, wskazano jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również jak korzystać z podstawowych usług e-administracji. Zawarte w tym module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Przypominamy, że nabór uczestników do projektu jest ciągły, aż do osiągnięcia limitu osób tj.: 288. Liczy się kolejność zgłoszeń. Szkolenia są całkowicie bezpłatne i mogą z nich skorzystać osoby, które ukończyły 25 rok życia. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym wybranym module szkoleniowym.

Tematy szkoleń do wyboru:
1. Rodzic w Internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
6. Rolnik w sieci
7. Kultura w sieci

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
- Urząd Miejski w Golczewie:
pok. nr 17, tel. 91 3225139, e-mail:
a.miskiewicz@golczewo.pl, www.golczewo.pl
- Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie:
ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów, tel. 693 162 181, e-mail:
camgoleniow@gmail.com, www.centrumanimacjimlodziezy.blogspot.com


Pierwsze szkolenia komputerowe za nami 

25 czerwca 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl