Powrót do artykułów

17 sierpnia 2023

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości w Golczewie, ul. Stary Tartak 19

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, o powierzchni  0,1256 ha, położona w obrębie Golczewo 0006, działka nr 409/14 posiadająca dostęp do wody, kanalizacji i energii elektrycznej; budynek znajdujący się na działce przeznaczony jest do rozbiórki, na którą została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Golczewie (sala USC) o godz. 10:00.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł przelewem na konto Gminy Golczewo Nr 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 prowadzone w Banku Spółdzielczym w  Gryficach Oddział w Golczewie, najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2023 r. Jako datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu.  Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która/e przystępuje/ją do przetargu.

 

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „Wadium - sprzedaż działki nr 409/14 obręb Golczewo 0006  – imię i nazwisko (lub nazwę w przypadku spółek) uczestnika/uczestników przetargu”.

 

Szczegóły pod linkiem: https://bip.golczewo.pl/nieruchomosc/pierwszy-przetarg-na-sprzedaz-dz-409-14-obr-golczewo-0006-1

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo