Powrót do artykułów

25 sierpnia 2023

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości w Wysokiej Kamieńskiej - działka 132/15

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, o powierzchni  0,1195 ha, położona w obrębie Wysoka Kamieńska, posiadająca dostęp do uzbrojenia w zasięgu działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Golczewie (sala USC) o godz. 10:00.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł przelewem na konto Gminy Golczewo Nr 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 prowadzone w Banku Spółdzielczym w  Gryficach Oddział w Golczewie, najpóźniej do dnia 22 września 2023 r. Jako datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu.  Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która/e przystępuje/ją do przetargu.

 

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „Wadium - sprzedaż działki nr 132/15 w Wysokiej Kamieńskiej – imię i nazwisko (lub nazwę w przypadku spółek) uczestnika/uczestników przetargu”.

 

Szczegóły pod linkiem: https://bip.golczewo.pl/nieruchomosc/pierwszy-przetarg-na-sprzedaz-dz-132-15-obr-wysoka-kamienska

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo