Powrót do Projektów dofinansowanych z UE

10 kwietnia 2023

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Gmina Golczewo otrzymała dofinansowanie w postaci grantu, który został złożony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację 24 szkoleń dla 288 osób w gminie Golczewo z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.
 
Osoby, które ukończyły 25 rok życia będą mogły uczestniczyć bezpłatnie w jednym z 7 modułów szkoleniowych:
 
1. Rodzic w Internecie; 
2. Mój biznes w sieci; 
3. Moje finanse i transakcje w sieci; 
4. Działam w sieciach społecznościowych; 
5. Tworzę własną stronę internetową (blog); 
6. Rolnik w sieci; 
7. Kultura w sieci.
 
Każde szkolenie trwać będzie 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Gmina Golczewo zapewni w ramach szkoleń opiekę instruktora, materiały szkoleniowe, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz catering. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.
W ramach projektu zakupione zostaną 24 laptopy, które po zakończeniu projektu przekazane zostaną do szkół na terenie gminy Golczewo.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 148 320,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 148 320,00 zł

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo