Podpisanie porozumienia w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Powrót do artykułów

01 lutego 2023

W dniu dzisiejszym w Dziwnowie odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT  oraz zarządzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego. 

 

Członkowie Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego podjęli decyzję o sformalizowaniu współpracy i realizacji zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju w celu niwelowania jego wewnętrznego zróżnicowania. Najważniejsze wspólne cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji zostaną określone w dokumencie strategii ZIT. Celem partnerstwa jest wypracowanie wspólnych projektów, które będą oddziaływać na obszar wykraczający poza granice terytorialne gminy realizacją projektu lub jego oddziaływaniem, w różnych obszarach tematycznych. ZIT mają pomóc m.in. w: usprawnieniu transportu, likwidacji skutków degradacji obszarów miejskich, poprawie stanu środowiska naturalnego, polepszeniu bilansu energetycznego, podniesieniu innowacyjności oraz atrakcyjności i jakości usług danego obszaru. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach ZITu będą miały charakter lokalny, bo będą realizowane w gminie, ale oddziaływanie zrealizowanych projektów będzie ponadlokalne. Przykładowe projekty, które mogą być realizowane w ramach ZITu to są ścieżki rekreacyjno-edukacyjne, które będą przebiegały przez kilka gmin czy inwestycje w działania proekologiczne jak termomodernizacje obiektów publicznych lub działania w zakresie szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu. To tylko przykładowe projekty, a pomysłów na projekty z pewnością będzie dużo więcej.

 

Wdrożenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Kamieńskiego i wykorzystania potencjału współpracy jednostek samorządu terytorialnego powiatu kamieńskiego i gmin Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno i Wolin. 

 

Samorząd województwa zachodniopomorskiego realizuje instrument ZIT, w bieżącej perspektywie finansowej 2021-2027, w miejskich obszarach funkcjonalnych (MOF) takich jak MOF powiatu kamieńskiego, dla którego w regionalnym programie  Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył kwotę 9,0 mln EURO.

 

tekst i foto: UM Dziwnów

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo