Powrót do artykułów

17 lutego 2023

Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie”

W piątek, 17 lutego 2023 roku Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński i Właścicielka „Zakładu Usługowo - Handlowego Zofia Kurzymska” - Pani Zofia Kurzymska podpisali umowę o realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie”.

 

Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych - wartość inwestycji 7 708 041,00 zł. Przyznana kwota dotacji na ww. inwestycję pokrywa 95 % kosztów realizacji.

 

W ramach zadania wykonany zostanie układ kanalizacji sanitarnej od istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Golczewie do Gadomia i dalej do Kretlewa oraz ze względu na zwiększoną ilość ścieków zostanie przeprowadzona wymiana istniejących urządzeń napowietrzających (dmuchaw) na nowe o odpowiednich parametrach.

 

Realizacja robót pozwoli docelowo na odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gadomia i Kretlewa co poprawi warunki sanitarne i komfort życia mieszkańców, a w perspektywie umożliwi skanalizowanie innych miejscowości na terenie gminy, co ma istotne znaczenie w programowanej inwestycji - zapewni ochronę ujęcia wody podziemnej (studnie głębinowe), zlokalizowanego w terenie zabudowanym w Kretlewie, w bliskim sąsiedztwie zabudowań.

 

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo