Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

„Poezja jest dobra na wszystko”  to kolejna inicjatywa lokalna realizowana w ramach projektu „Otwieramy się na siebie” - dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie.

W ramach działania został wydany tomik poezji mieszkanki Golczewa pani Janiny Szelc. Tomik pn. „Pogubione ścieżki” to zbiór wierszy, które nawiązują do historii i kultury mieszkańców. Twórczość pani Janiny stanowi cenne źródło i świadectwo kulturalno – historyczne naszego regionu. „Pogubione ścieżki” to nie tylko wiersze okolicznościowe czy liryczne wyznania, ale także mocny głos człowieka, dla którego miejscem zamieszkania jest Ojczyzna. Autorka w swych wierszach porusza problemy współczesnego świata, jak zniewolenie nałogami, pandemia oraz konflikt wojenny na Ukrainie.

 

Drugim etapem działania są spotkania autorskie z panią Janiną. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie z dziećmi i młodzieżą szkolną (11.10). Podczas tego spotkania zapoznamy uczestników z twórczością naszej mieszkanki i bardzo liczymy na plastyczne interpretacje wybranych wierszy w oczach młodego pokolenia. Prezentacja tych prac odbędzie się podczas drugie spotkania autorskiego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie (21.10).

Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy na jesienne spotkania z poezją autorstwa mieszkanki Golczewa pani Janiny Szelc.

 

Poezja jest dobra na wszystko

07 października 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl