Powrót do Projektów dofinansowanych z UE

10 kwietnia 2023

Pomorze Zachodnie - "Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"

 

W ramach realizacji projektu pn. POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Gmina Golczewo uzyskała grant w wysokości 42 666,75 zł z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

 

W ramach projektu realizowane będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, korekcyjno-kopensacyjne, logopedyczne oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie oraz Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Zajęcia będą trwały  do końca roku szkolnego 2021/2022.

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo