Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Miło nam poinformować, że Gmina Golczewo otrzymała dofinasowanie w wysokości 3 292 800 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
 
   Inwestycja zakłada budowę wodociągu pomiędzy miejscowościami Kłodzino-Drzewica oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłęby oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. 9 maja w Golczewie.
 
  Inwestycja zapobiegnie czasowemu braku dostępu do wody w okresie letnim w Drzewicy i Kłodzinie. Modernizacja SUW Kłęby, z którego będzie dostarczana woda pozwoli na poprawę jakości wody pitnej oraz usprawni system gospodarki wodnej Gminy Golczewo, gdyż z SUW Kłęby zaopatrywane są też inne gminne miejscowości. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. 9 Maja w Golczewie w dużej mierze pozwoli na rozwój tej części miasta.
 
   Planowana do realizacji inwestycja zwiększy dostęp do wody pitnej oraz zapobiegnie jej zanieczyszczaniu. Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowego zasobu jakim jest woda pitna to priorytety działalności Gminy Golczewo.
 

Ponad 3 miliony dofinansowania na gospodarkę wodno - ściekową w Gminie!

15 lipca 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl