Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Golczewo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej Kretlewo - Gadom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie.

 

- Bardzo się cieszę z tak dużego dofinansowania. Jest to dla nas strategiczna inwestycja chroniąca ważne ujęcie wody, która pozwoli w przyszłości na rozbudowę systemu kanalizacji. – powiedział Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

 

Realizacja zadania zakłada budowę ok. 8 km sieci kanalizacji sanitarnej (przesyłowej i rozdzielczej) w Gadomiu i Kretlewie wraz z przepompowniami ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków w Golczewie w potrzebne urządzenia i automatykę. Dzięki inwestycji zostanie zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia przez niebezpieczne i szkodliwe substancje wody pitnej. Poprawione zostanie także funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.

 

Przyznana kwota dotacji na ww. inwestycję wynosi 8 065 500,00 zł, co stanowi 95 % szacowanej wartości inwestycji.

 

Ponad 8 milionów na kanalizację w gminie

30 maja 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl