Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Golczewo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej Kretlewo - Gadom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie.

 

- Bardzo się cieszę z tak dużego dofinansowania. Jest to dla nas strategiczna inwestycja chroniąca ważne ujęcie wody, która pozwoli w przyszłości na rozbudowę systemu kanalizacji. – powiedział Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

 

Realizacja zadania zakłada budowę ok. 8 km sieci kanalizacji sanitarnej (przesyłowej i rozdzielczej) w Gadomiu i Kretlewie wraz z przepompowniami ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków w Golczewie w potrzebne urządzenia i automatykę. Dzięki inwestycji zostanie zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia przez niebezpieczne i szkodliwe substancje wody pitnej. Poprawione zostanie także funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.

 

Przyznana kwota dotacji na ww. inwestycję wynosi 8 065 500,00 zł, co stanowi 95 % szacowanej wartości inwestycji.

 

Ponad 8 milionów na kanalizację w gminie

30 maja 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

XI Golczewski Triathlon

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl