Powrót do Projektów dofinansowanych z UE

10 kwietnia 2023

Poprawa dostępności i jakości oferty kulturalnej na terenie gminy Golczewo poprzez utworzenie Centrum Kultury w Golczewie

W ramach prac objętych projektem należy wykonać przebudowę istniejącego budynku Biblioteki, pełniącej aktualnie część funkcji przypisywanych domom kultury.
W istniejącym 2-kondygnacyjnym budynku po przeprowadzeniu prac adaptacyjno-remontowych mieścić się będą:
- sala widowiskowa na 150 miejsc ze scena, z aparatura nagłaśniającą i oświetleniowa;
- sala do zajęć świetlicowych, dydaktycznych;
- zaplecze sceniczne;
- biblioteka publiczna;
- pracownie do zajęć;
- zaplecze techniczne i gospodarcze;
- toalety.
Istotnym elementem projektu jest utworzenie w ramach zmiany funkcji istniejących pomieszczeń sali widowiskowej, z przeznaczeniem na:
- organizacje koncertów, spektakli, widowisk grup własnych oraz zapraszanych z zewnątrz,
- organizacja okolicznościowych spotkań mieszkańców
- zebrań tematycznych,
- organizacja zabaw dla dzieci i dorosłych (sylwestrowej, andrzejkowej, dożynkowej,
- organizacja prezentacji i giełd (w tym podręczników szkolnych),
- organizacja kursów tańca i innych grup,
- organizacja zawodów w grach świetlicowych oraz sportowych,
- przygotowywanie widowisk scenicznych.
Zakres rzeczowy projektu należy scharakteryzować jako przeprowadzenie robót budowlanych remontowych, z przebudowa części pomieszczeń obiektu, a także zakupem, dostawa i montażem wyposażenia.
1. Remont i adaptacja Sali Widowiskowej Opis ogólny: urządzenie sali widowiskowej na 150 miejsc ze scena, z aparatura nagłaśniającą i oświetleniową; należy podkreślić pierwotny charakter sali i obiektu (rysunek) nadając nowa
funkcjonalność.
2. Remont i adaptacja pomieszczeń dla celów biblioteki i czytelni - Opis ogólny: urządzenie w istniejących pomieszczeniach biblioteki, wymiana podłóg - wykładzin,
3. Remont sanitariatów opis ogólny: remont istniejących pomieszczeń i adaptacja 2 pomieszczeń na cele pomieszczeń sanitarnych - wykończenie glazura i terakota,- zakup i montaż urządzeń sanitarnych,
4. Remont piwnic na potrzeby pomieszczeń działalności kulturalnej Opis ogólny: urządzenie sal dydaktycznych, budowa podłóg, wykończenie ścian i sufitów:
5. Urządzenie zaplecza scenicznego i biura Opis ogólny: Pomieszczenie zaadaptować na potrzeby garderoby zaplecza scenicznego. Ze względu na dobry standard aktualnego wykończenia pomieszczeń nie jest celowe prowadzenie istotnych prac remontowych. Nowa funkcja zostanie stworzona głównie poprzez zakup i montaż wyposażenia zaplecza.
6. Remont ciągów komunikacji z likwidacja barier - w piwnicach należy dokonać remontu ciągów komunikacji. Z części pomieszczenia na końcu istniejącego korytarza należy wygospodarować zaplecze. Należy wykonać posadzki, sufity i wykończyć powierzchnie ścian z likwidacja, lub modernizacja stolarki drzwiowej wewnętrznej. W przyziemiu należy dokonać remontu ciągów komunikacji. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne Wymagania ogólne dla robót wykończeniowych wewnetrznych1. Roboty wykończeniowe, posadzkowe:
a) posadzki: wykładzina antypoślizgowa wysokoodporna, zgrzewana z wywinięciem na ścianę, gres lub terakota w następujących pomieszczeniach, podłoga z desek na scenie - parkiet dębowy, lakierowany, gr, 32 mm, przewidziano cyklinowanie istniejącego parkietu),
b) roboty wykończeniowe ścian i stropów:
a) wykończenie ścian i sufitów tynkami mineralnymi, bez robót dociepleniowych - gładz gipsowa, szlifowana, malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowymi na ścianach i sufitach, w
razie konieczności zastosować odgrzybianie ścian,
3. Roboty instalacyjne:
a) demontaż wewnętrznej instalacji wodnej w piwnicy, nowa instalacja wodna: wykonanie
wewnętrznej instalacji wodociągowej, podtynkowej. Ciepła woda doprowadzona do umywalek w sanitariatach oraz na zaplecze sceniczne. Należy zastosować zalecenia wynikające z wymagań dla wewnętrznej instalacji hydrantu i instalacji ppoż. demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, Nowa instalacja kanalizacyjna z PCV:
wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
b) Instalacja elektryczna:- demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej, w piwnicach,- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w ramach której działały będą niezależne obwody do zasilania: oświetlenia wewnętrznego, urządzeń RTV, komputerów, instalacji scenicznych jak nagłośnienie, oświetlenie sceniczne wraz z instalacjami sterującymi, okotarowanie sceny, wykonanie instalacji sieci komputerowej wykonanie instalacji RTV obsługującej odbiorniki radiowe i telewizyjne w bibliotece, wraz z instalacja antenowa zbiorcza, montaż urządzeń elektrycznych (m,in, lampy oświetleniowe, gniazdka, kontakty, wyposażenie sceny, urządzenia, oświetlenie sali widowiskowej i sceny.
W odniesieniu do rozwiązań projektowych narzucono spełnianie określonych wymagań jakościowych w zakresie obowiązujących norm i standardów polskich i unijnych.
 
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 474 584.36 PLN
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 355 938.27 PLN

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo