Powrót do Projektów dofinansowanych z UE

10 kwietnia 2023

Powrót do tradycji. Rewitalizacja wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie

Długa i bogata historia miejscowości była podstawą do stworzenia koncepcji Projektu pn. „Powrót do tradycji - rewitalizacja wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie” ustalonym przez Plan Odnowy Miejscowości Golczewo na lata 2007-2013. Celem operacji będzie podniesienie atrakcyjności turystycznej m. Golczewo oraz integracja społeczności lokalnej poprzez przeniesienie organizacji najważniejszych imprez nawiązujących do historii miasta i odwołujących się do danych tradycji na terenie historycznego Wzgórza Zamkowego w Golczewie (obiekt wpisany do rejestru zabytków). W celu realizacji projektu wnioskodawca zamierza zainwestować w urządzenia i działania umożliwiające organizowanie imprez okolicznościowych na Wzgórzu Zamkowym. Zamek Biskupów Kamieńskich znajdujący się na Wzgórzu Zamkowym ma długą historię; powstawał w kilku etapach. Pierwotną warownię w Golczewie wybudowano pod koniec XIII. Był to niewielki zamek rycerski z domem mieszkalnym w środku, otoczony murem i fosą. Jego usytuowanie było związane przebiegającym w pobliżu szlakiem handlowym łączącym siedzibę Książęcą i Biskupią w Kamieniu Pomorskim z Wielkopolską. Od roku 1534 Zamek stanowił własność Książęcą. W roku 1684 zamek został opuszczony i ulegał stopniowej destrukcji i popadał w ruinę. Około roku 1840 zamek został poddany rozbiórce, pozostawiono tylko wieżę, datowaną na koniec XV wieku. Została ona poddana renowacji w roku 1895 i 1929. Obecnie Wzgórze Zamkowe wraz z znajdującą sie na nim basztą kwalifikują sie od rewitalizacji i drobnych prac remontowych wieży. Wieża ma 24m wysokości nie licząc kopuły szczytowej (razem około 35m- i jest najwyższą tego typu budowlą w woj. Zachodniopomorskim). Wieża posiada 6 kondygnacji w tym podziemne lochy. Jeszcze do niedawna ruiny zamku były zaniedbana a całe Wzgórze Zamkowe porośnięte chwastami, zaniedbane. Obecnie w wyniku renowacji z terenu została usunięta zbędna roślinność a na wieży powstał punkt widokowy i muzeum. Wnioskodawca zamierza dostosować, stworzyć warunki do organizacji imprez okolicznościowych na Wzgórzu Zamkowym ze względu na jego położenie, wartości architektoniczne, kulturowe i historyczne. Projekt przewiduje zakup przenośnej sceny, na której będą odbywały się występy artystyczne, wyposażenie sceny w niezbędne nagłośnienie i oświetlenie. Dodatkowo zostaną zakupione ławki dla widzów, powstanie mini mennica wybijająca pamiątkowe monety. Teren Wzgórza Zamkowego zostanie poddany rewitalizacji poprzez dodatkowe podświetlenie (iluminację) wieży zamkowej, zabiegi pielęgnacyjne wobec drzewostanu i traw wzgórza. Działanie i realizacja projektu spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej m. Golczewa, poprawi jakość życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz promowanie obszarów wiejskich. W wyniku realizacji operacji zostaną zrealizowane cele:
 
1) wzrost atrakcyjności turystycznej m. Golczewo, poprzez zwiększenie ruchu turystycznego w gminie, zwłaszcza podczas organizowanych imprez przez miasto na terenie Wzgórza Zamkowego;
 
 2) kultywowanie tradycji i utożsamianie sie mieszkańców gminy z jej historią poszerzanie wiedzy mieszkańców miejscowości o jej historii;
 
3) rewitalizacja, zagospodarowanie i wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury zabytkowej- turystycznej.
 
4) integracja społeczności lokalnej poprzez nawiązanie do bogatej historii golczewskiego zamku i kultywowanie dawnych tradycji.
 
     Projekt wpisuje sie w Plan Odnowy Miejscowości Golczewo na lata 2007-2013 i jest zgodny
z planowanymi kierunkami rozwoju ustalonymi w oparciu o przyjęte cele priorytetowe oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy SWOT dla m. Golczewa. 1.11. Rewitalizacja obiektów zabytkowych (Wzgórze Zamkowe, zabudowa ul. Zwycięstwa i in.).
 
     Wzgórze Zamkowe będzie w przyszłości pełnić rolę lokalnego centrum kultury, na którym będą się odbywały imprezy plenerowe, takie jak np. golczewska impreza „Noc Kupały”- staro pogańskie święto mocy ognia i życiodajnej wody. Powszechnie znane jako Noc Świętojańska organizowane będzie w Golczewie wraz z wieloma innymi atrakcjami takimi jak pokazy scenek z życia Wikingów, staro pogańskie obrzędy, wierzenia, kuchnia. W czasie festynów będzie można się dowiedzieć wiele na temat historii i kultury związanej z Golczewem. Kolejną imprezą która będzie mogła się odbywać na zrewitalizowanym Wzgórzu Zamkowym będą organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej i m. Golczewo imprezy „Lato z de Croyem”. Jednocześnie miejsce na Wzgórzu Zamkowym będzie nadawało się do organizowania wielu innych imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i historycznym. Specyfika miejsca tworzy wielki wachlarz możliwości dla organizatorów poszczególnych imprez i festynów.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 284 939,33 PLN
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 175 167,00 PLN

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo