Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Mieszkańcu Gminy Golczewo,

jeżeli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, maksymalnie dwulokalowego i planujesz wymienić źródło ogrzewania, docieplić budynek lub wymienić stolarkę okienna i/lub drzwiową, zapraszamy do punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Golczewie.

 

W ramach Programu można uzyskać 30%  (podstawowy poziom dofinansowania, dla osób, których roczny dochód nie przekroczył 100 tys. zł) lub 60% (podwyższony poziom dofinansowania) zwrotu kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

 

Do podwyższonego poziomu dofinansowania uprawnione są osoby, których dochód w 2019 r. nie przekroczył 1 400 zł na osobę w rodzinie, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 1960 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa. Do wniosku o podwyższony poziom dofinasowania należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, które można bezpłatnie uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie.

 

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej (poprzez Portal Beneficjenta na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl) oraz w formie papierowej bezpośrednio
w placówce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie.

 

Pomocy przy złożeniu wniosku lub rozliczeniu realizowanej inwestycji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Golczewie Pani Aleksandra Lisiczko,
adres e-mail: a.lisiczko@golczewo.pl, tel. 913225138.

 

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 48 55 150 oraz na stronie internetowej: https://www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci-czyste-powietrze.html.

.

 

 

 

Program "Czyste powietrze"

25 lutego 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl