Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Drodzy Mieszkańcy,

 

Gmina Golczewo planuje przystąpić do programu grantowego Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, w związku z czym zwracamy się z prośbą o zgłoszenie chęci udziału w Programie.

 

Program będzie polegał na zakupie przez Gminę Golczewo komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów celem wypożyczenia uczniowi Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej na czas nauki w ww. szkołach. 

Warunki uprawniającym do wypożyczenia sprzętu:

  1. zamieszkiwanie w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
  2. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Ze wsparcia w ramach "Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" mogą skorzystać tylko Uczniowie (od "zerówki" szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej”) spełniający wszystkie warunki zawarte w oświadczeniach zał.7 lub zał. 8. do regulaminu naboru.

 

Chęć uczestnictwa w projekcie należy zgłosić telefonicznie pod nr 913225138.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Program grantowy "Granty PPGR"

07 października 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl