Powrót do artykułów

16 stycznia 2024

Program Społecznik 2022 – 2024 

Mamy to!!!

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił listę rankingową inicjatyw, które będą realizowane ze wsparciem Programu Społecznik w tym roku. Wśród organizacji , które otrzymały dotacje, znalazły się również organizacje działające w Gminie Golczewo.

 

Dzięki dotacjom Programu Społecznik zapoczątkowaną w 2017 roku przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego a realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pojawiła się możliwość organizowania przez lokalne grupy działania m.in. czasu wolnego, nauki nowych umiejętności czy pozyskiwania wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa.

 

W sumie na lata 2022-2024 przewidziano na ten program kwotę 2.925.000,00 zł.

Do tej pory dzięki oddolnej inicjatywie stowarzyszeń z naszego terenu corocznie realizowane były integracyjne spotkania, pikniki, zawody sportowe, turnieje.

 

W roku 2024 nie będzie inaczej. W Gminie Golczewo zostaną zrealizowane następujące inicjatywy:

 

  1. Rowerowy rajd z historią i ekologią w tle- Ludowy Klub Sportowy „Baszta” Golczewo – 5.000,00 zł.;
  2. Profilaktyka to dla kobiet najważniejsze zadanie- Stowarzyszenie Aktywni z pasją -  5.000,00 zł.;
  3. Tereny zielone sprzątamy- o przyrodę dbamy -  Stowarzyszenie Aktywni z pasją – 5.000,00 zł.;
  4. Dzień dziecka u strażaka – edycja II- Ochotnicza Straż Pożarna w Mechowie- 5.000,00 zł.;
  5. Z planszówkami i książkami nockę spędzamy i nudę przeganiamy- Stowarzyszenie dla Gminy Golczewo – 5.000,00 zł

 

Przedstawione wyżej projekty będą realizowane w roku 2024 w okresie od lutego do lipca.

 

Cele szczegółowe „Społecznika” to wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich, uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia, wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej, wspieranie działań zwiększających zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniających świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzających młodych do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia, działania proekologiczne podejmowane w celu poprawy kondycji środowiska naturalnego, jak i zwiększania świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego.

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo