Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Gmina Golczewo realizuje umowę o powierzenie grantu o numerze 3344/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

 

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest pełne wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Golczewie oraz jednostek pomocniczych .

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wykonany zostanie audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Golczewie. Realizacja grantu poprawi jakości i bezpieczeństwo pracy pracowników samorządu oraz jednostek podległych, poprzez wymianę wyeksploatowanych stacji roboczych. Zwiększone zostaną możliwości zastosowania pracy zdalnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Ważnym elementem podnoszącym bezpieczeństwo przechowywanych danych będzie wymiana serwerów oraz niezbędnego wyposażenia serwerowni.

Wysokość otrzymanego wsparcia pochodzącego z Funduszy UE wynosi 175 320,00 zł.

Projektu grantowy „Cyfrowa Gmina” w Golczewie

08 lutego 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl