Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Dzięki dobrym wiadomościom, które otrzymaliśmy z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie projekt pn. „Zakup i montaż miejsc do siedzenia dla widzów przy kompleksie sportowym ORLIK w Golczewie” zostanie sfinansowany częściowo ze środków zewnętrznych, jak również z budżetu gminy. To dzięki Waszemu zaangażowaniu

oraz oddanym głosom ta inwestycja zostanie przeprowadzona. W związku z tym kolejny projekt z listy rankingowej ma szansę na realizację. Wasze głosy zadecydowały, że projekt

pn. „Defibrylatory AED dla Sołectw”, które pierwotnie zajął 5-te miejsce, również znalazł się na liście do realizacji.

 

    Dziękujemy pomysłodawcom projektów oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w głosowanie. Tak duże zainteresowanie wiele znaczy i dowodzi Waszej aktywności

w życie społeczne, jak i przykładnej postawie obywatelskiej. Wielkie dzięki!

 

Poniżej prezentujemy listę projektów dopuszczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego:

  1. „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Golczewo poprzez doposażenie jednostki OSP w Golczewie w kamerę termowizyjną” – szacowana kwota 22.000,00 zł;

  2. „Udostępnienie nasypu kolejowego po byłej kolei wąskotorowej do ruchu
    pieszo-rowerowego” – szacowana kwota 50.000,00 zł;

  3. „Zakup samochodu dla klubu sportowego LKS BASZTA” – szacowana kwota 30.000,00 zł;

  4. „Defibrylatory AED dla Sołectw” – szacowana kwota 50.000,00 zł

 

 

Projekty dopuszczone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

08 kwietnia 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl