Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

    Burmistrz Golczewa zaprasza do udziału w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mechowie i w Sosnowicach, które odbędą się dnia 20 października 2021 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Golczewie (sala USC).

    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Gminy Golczewo Nr 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział w Golczewie, z tytułem „Wadium - sprzedaż lokalu nr ...... w ...........................  – imię i nazwisko (lub nazwę w przypadku spółek) uczestnika/uczestników przetargu” w terminie do dnia 13 października 2021 r.

    Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej http://bip.golczewo.pl/strony/7670.dhtml

Wszelkich informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu telefonicznie - 91 32 25 139 lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie.

    Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu. W trakcie przetargu dostępne będą środki do dezynfekcji dłoni.

    LOKAL MIESZKALNY NR 1 ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU NR 8A W MIEJSCOWOŚCI MECHOWO:

                                                                                  

LOKAL MIESZKALNY NR 2 ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU NR 8A W MIEJSCOWOŚCI MECHOWO:

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Mechowie i w Sosnowicach 

06 września 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl