Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

    Burmistrz Golczewa zaprasza do udziału w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mechowie i w Sosnowicach, które odbędą się dnia 20 października 2021 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Golczewie (sala USC).

    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Gminy Golczewo Nr 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział w Golczewie, z tytułem „Wadium - sprzedaż lokalu nr ...... w ...........................  – imię i nazwisko (lub nazwę w przypadku spółek) uczestnika/uczestników przetargu” w terminie do dnia 13 października 2021 r.

    Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej http://bip.golczewo.pl/strony/7670.dhtml

Wszelkich informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu telefonicznie - 91 32 25 139 lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie.

    Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu. W trakcie przetargu dostępne będą środki do dezynfekcji dłoni.

    LOKAL MIESZKALNY NR 1 ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU NR 8A W MIEJSCOWOŚCI MECHOWO:

                                                                                  

LOKAL MIESZKALNY NR 2 ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU NR 8A W MIEJSCOWOŚCI MECHOWO:

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Mechowie i w Sosnowicach 

06 września 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl