Powrót do Projektów dofinansowanych z UE

10 kwietnia 2023

Rozbudowa budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zakup niezbędnego wyposażenia

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana rozbudowa istniejącego budynku OSP w Golczewie (stanowiącego własność Gminy Golczewo). Budynek jest zdekapitalizowany i nie przystosowany do pełnienia funkcji nowoczesnej placówki bojowej. Należy nadmienić, ze obszar działania placówki jest niezwykle duży i złożony pod względem ilości i jakości zagrożeń. Przeważająca ilość akcji związana jest z gaszeniem pożarów, zarówno w miejscowościach jak i na terenach leśnych (ponad 50% gminy to las, powiat kamieński również pokrywa znaczna cześć lasów, w dodatku na ogromnych obszarach Natury 2000)oraz zabezpieczaniem miejsc wypadków samochodowych, również ciężarowych z substancjami niebezpiecznymi (bliskość dróg wojewódzkich 107, 108 o wysokim natężeniu ruchu i drogi krajowej S3).
 
W ostatnich latach coraz częściej notowane są wyjazdy mające na celu ochronę przeciwpowodziowa (lej depresyjny Wysoka Kamieńska i liczne cieki wodne sprzyjają wylewaniu rzek), akcje dotyczą m.in. zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych, usuwania skutków powodzi i ratowania życia mieszkańców.
 
Z uwagi na stan bazy konieczny jest demontaż istniejących stropodachów nad częścią garażowa, wzmocnienie i nadbudowanie ścian, wybudowanie nowych konstrukcji dachowych, powiększenie otworów drzwiowych i wstawienie bram; główne prace będą dotyczyć wnętrza obiektu tj.: wymiany instalacji wod- kan., elektrycznej i c.o., posadzki w garażach oraz wykonania prac remontowych i naprawczych. Ocieplenie budynku, czy wymiana instalacji c.o i stolarki okiennej maja na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie, co również bezpośrednio przyczyni sie do spadku emisji zanieczyszczeń.
Zakres prac ukierunkowany jest na przyspieszenie czasu reakcji bojowej poprzez przystosowanie stanowisk garażowych oraz zapewnienie warunków pracy w sytuacjach zagrożenia ochotnikom straży pożarnej (w chwilo obecnej nie ma nawet oświetlenia awaryjnego, co utrudnia akcje w przerwach dostawy prądu, a takowe najczęściej występują podczas silnych zjawisk pogodowych tj. wichury, ulewy, zamiecie, itp.). Powyższe zabiegi maja również na celu przystosowanie stanowisk bojowych do nowych samochodów bojowych, które wymagają wyższych boksów garażowych. Jeden z samochodów został juz zakupiony w 2009 r., jest to samochód lekki do działań prewencyjnych i rozpoznawczych. Konieczna jest wymiana kolejnego samochodu bojowego typu średniego terenowego z napędem 4x4 (obecny to produkcja z lat 80, niezwykle awaryjny, w ocenie ekspertów winien zostać wycofany) do celów przeprowadzania skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych oraz przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym.
 
Samochód ze względu na ograniczone środki zostanie zakupiony jako używany. Podstawowe jego parametry to:
- zbiornik wodny o pojemności 3 000 l. oraz zbiornik na środek pianotwórczy, autopompa z wysokim ciśnieniem zamontowana z tyłu samochodu, 2 elektryczne szybkie natarcia o długości 90m zakończone prądownicami, kabina jednomodułowa na min. 6 osób, elektryczny maszt oświetleniowy, wspomaganie kierownicy, dach pojazdu zbudowany w formie podestu roboczego z uchwytami na drabinę i inny sprzęt pożarniczy, uchwyty na aparaty tlenowe i wyposażenie dodatkowe wozu bojowego.
 
Pozostałe zakupy tj.:
- motopompa, niezbędną przy zalaniach i powodziach
- zestaw hydrauliczny - konieczny do usuwania skutków zagrożeń
- wentylator oddymiający
- sanie lodowe niezbędne do prowadzenia akcji na powierzchni zamarzniętych zbiorników wodnych
- kombinezon ratowniczy do pracy w wodzie przy temp. do – 30C
- mostki przejazdowe gumowe do węży przeciwpożarowych, konieczne by nie utrudniać ruchu kołowego służyć maja bezpośrednio do przeprowadzania akcji w terenie. Szczególnie ważna jest motopompa której brak w ostatnich akcjach przeciwpowodziowych, był szczególnie dokuczliwy.
Realizowany jest absolutnie minimalny zakres, który ma na celu podniesienie sprawności jednostki i poszerzenia jej możliwości (akcje przeciwpowodziowe) oraz skrócenia czasu działania.
Produktami projektu będą zgodnie z wykazem wskaźników RPO WZ:
- liczba specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach projektu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń – 8 szt.
- liczba zmodernizowanych/przebudowanych elementów infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem w instytucjach działających w ramach KSRG – 1 szt.
- powierzchnia zmodernizowanej/przebudowanej infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem w instytucjach działających w ramach KSRG - 0,03 ha.
Dodatkowo podkreśla sie, ze w trakcie realizacji inwestycji w odniesieniu do nabytych technologii i urządzeń, stosowane będą wszelkie normy ekologiczne UE zgodnie z treścią Obwieszczenia Prezesa PKN z 19.12.2003 r. ws. wykazów norm zharmonizowanych.
Poza tym, zgodnie z zasada obowiązującą od 01.01.2009 r., oddany do użytkowania przebudowany obiekt OSP Golczewo, posiadać będzie świadectwo charakterystyki energetycznej.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 558 990.00 PLN
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 418 867.50 PLN

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo