Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Mieszkańcy naszej Gminy oraz inni zainteresowani mogą już zamówić usługę transportu na trasie Golczewo-Wysoka Kamieńska, obejmującą następujące miejscowości: Golczewo, Kłęby (Kłęby Kolonia), Gadom, Kretlewo, Baczysław, Wysoka Kamieńska, Kozielice, Dargoszewo, Koplino, Niemica, Samlino.

 

W ramach usługi możliwe będzie zamówienie przewozu pomiędzy wszystkimi ww. miejscowościami w godzinach 7:00-19:00 w dni powszednie oraz weekendy, za wyjątkiem dni świątecznych. Przewozy będą odpłatne, a wysokość biletu będzie uzależniona od wybranej trasy i wynosić będą 5 zł, 7,50 zł oraz 10 zł.

 

Zamówienie transportu będzie odbywało się za pośrednictwem dyspozytorni, która swoją siedzibę będzie miała w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, telefonicznie pod nr 785 155 066 lub 785 155 067. Chęć przejazdu należy zgłosić dyspozytorowi.

 

Usługa jest realizowana w okresie od 27.05.2022 do 26.05.2023 r. z wyłączeniem 5 i 16 czerwca 2022 r., 15 sierpnia 2022 r., 1 i 11 listopada 2022 r., 25 i 26 grudnia 2022 r. 1 i 6 stycznia 2023 r., 9 i 10 kwietnia 2023 r., 1 i 3 maja 2023 r.

 

Partnerem w realizacji ww. projektu jest Powiat Kamieński.

 

Projekt „Transport na życzenie” realizowany jest w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

 

 

 

.

Rusza „Transport na życzenie w Gminie Golczewo”!

01 czerwca 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl