Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie pozyskał środki finansowe na doposażenie sali przy remizie OSP w Golczewie. 9 czerwca br. podpisana została umowa na realizację projektu inwestycyjno-animacyjnego pn. „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno – rekreacyjne”. Umowa zawarta została pomiędzy Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie, a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie. W ramach projektu zostaną zakupione m.in. krzesła, stoły, parawany sceniczne, mikrofony oraz wieszaki szatniowe. Podsumowaniem zadania będzie organizacja już tej jesieni wydarzenia animacyjnego. Szczegóły wkrótce na naszym profilu społecznościowym.

 

Nowy sprzęt, który podczas sezonu letniego zostanie zainstalowany w sali przy remizie strażackiej w Golczewie, ułatwi organizacje wielu wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych stowarzyszeniom, lokalnym grupom społecznym i instytucjom. 

 

Partnerami przedsięwzięcia są: Gmina Golczewo, Ochotnicza Straż Pożarna w Golczewie oraz Stowarzyszenie Dla Gminy Golczewo. Łączna wartość projektu, który jest finansowany w 100%, to kwota 21.500,00 zł. 

 

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno-rekreacyjne” realizowane jest dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Informacja o dofinansowaniu link:

https://karrsa.eu/2020/06/15/informacja-o-zawarciu-umowy-w-nastepstwie-rozstrzygniecia-zapytania-o-udzielenie-zamowienia-nr-27-zp-us-rewi-2020/

 

Sala przy OSP w Golczewie już wkrótce z nowym wyposażeniem

16 czerwca 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl