Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   W naszym regionie powstało ich 30, w całej Polsce już ponad 400. Rady seniorów, bo o nich mowa, działają w lokalnych strukturach samorządowych i są głosem starszych mieszkańców. Dbają o ich sprawy, są rzecznikiem ich praw, wspierają lokalny samorząd swym głosem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym.

    Kompleksowe wsparcie gminnych rad seniorów w zakresie efektywnego działania na rzecz lokalnego środowiska osób starszych to główny cel unikatowego przedsięwzięcia „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” kierowanego do wszystkich zachodniopomorskich rad seniorów.

Zachęcamy seniorów oraz osoby żywo zainteresowane polityką senioralną do śledzenia działań i efektów tego projektu. Z pewnością dostarczy on wielu cennych inspiracji i wskazówek do prosenioralnych działań lokalnych.

    Radni seniorzy m.in. z Dębna, Goleniowa, Karlina, Kołobrzegu, Maszewa, Wałcza, Sławna, Świdwina wezmą udział w inspirujących warsztatach, dzięki którym wzmocnią swoją wiedzę na temat innowacji społecznych na rzecz osób starszych, dowiedzą się jak efektywnie komunikować o działaniach rady w lokalnej społeczności, czy też jak budować sojusze wokół swoich inicjatyw.

    Z kolei doskonałą okazją do wymiany kontaktów i doświadczeń między radnymi seniorami z całego regionu będzie wojewódzka konferencja dla rad seniorów i pracowników samorządowych, zaplanowana na wiosnę 2022 r.

    We współpracy rad seniorów, samorządów lokalnych, organizacji społecznych, instytucji publicznych, podmiotów prywatnych oraz samych mieszkańców, przeprowadzony zostanie proces tworzenia lokalnych strategii senioralnych dla trzech wyłonionych gmin. Strategie takie, mądrze wdrażane, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będą gwarancją realizacji praw osób starszych.

    Na bazie zebranych doświadczeń opracowany zostanie praktyczny przewodnik dla rad seniorów i samorządów lokalnych upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja trafi do wszystkich samorządów w Polsce.

    Organizatorem projektu jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego www.facebook.com/polskafundacja znana z wieloletnich działań senioralnych, za które zdobyła prestiżowe wyróżnienie Rzecznika Praw Obywatelskich. W minionych latach z oferty bezpłatnych szkoleń, warsztatów i aktywności kulturalno-rekreacyjnych organizowanych przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego skorzystało ponad 300 seniorek i seniorów z 15 różnych zachodniopomorskich wsi.

   Bieżące informacje o projekcie „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” znajdą Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl oraz na fanpage www.facebook.com/radyseniorow

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Dowiedz się więcej na temat rad seniorów:

http://www.radnysenior.pl/czym-zajmuje-sie-rada-seniorow/

 

Seniorzy wzmocnieni w działaniach

01 kwietnia 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl