Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Szanowni Mieszkańcy! Wojewoda Zachodniopomorski wystąpił do Burmistrza Golczewa z pismem o ilościowe określenie zapotrzebowania na zakupu węgla/miału dla mieszkańców z terenu Gminy.

 

W związku z tym informujemy, że zgodnie z projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe będzie istniała możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie – która wg. zapisów ww. projektu ustawy – wynosić będzie nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę.

 

Mając powyższe na uwadze prosimy mieszkańców z terenu Gminy Golczewo o informację o chęci oraz ilości zakupu węgla/miału. Przy czym informujemy, że uprawnione do zakupu węgla będą tylko te osoby które zakwalifikowały się do dodatku węglowego, spełniając warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

 

Gmina po analizie oświadczeń mieszkańców podejmie decyzję czy przystąpi do sprzedaży węgla na zasadach określonych projektem ustawy powierzając sprzedaż węgla profesjonalnym podmiotom zewnętrznym z uwagi na brak stosownego zaplecza techniczno-organizacyjnego. Przystąpienie do realizacji jest więc uzależnione od wyników zapotrzebowania na węgiel  wśród mieszkańców zaproponowanego w tej formie i cenie. Limity dotyczące ilości zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy. Na tym etapie postępowania tut. Urząd nie posiada informacji na temat jakości i kaloryczności węgla.

 

Oświadczenie o zapotrzebowaniu dostępne jest w Urzędzie Miejskim w Golczewie oraz na stronie internetowej urzędu. Wypełnione oświadczenie należy składać do: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72 -410 Golczewo, w godzinach pracy urzędu

 

Termin składania zgłoszeń: do 31 października 2022 r. 

załącznik

 

 

 

 

 

Sprzedaż węgla – nabór wstępnych zgłoszeń

24 października 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl