Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

  W ramach programu Społecznik na lata 2019 - 2021 Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej pozyskało dofinansowanie projektu pt. „Środowisko ponad wszystko”. Świadomość ekologiczna spełnia ważną rolę w życiu każdego człowieka. Już od najmłodszych lat jesteśmy związani ze środowiskiem, mamy więc wpływ na jego funkcjonowanie. Aby żyć w zgodzie z prawami przyrody, musimy rozumieć i respektować te prawa. Celem projektu było pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz propagowanie postaw proekologicznych poprzez działania praktyczne. W ramach realizacji założonych zadań dnia 15 czerwca 2021 r. gościliśmy w naszej szkole panią Aleksandrę Kowalewską - Szablę z Nadleśnictwa Rokita, która wzbogaciła wiedzę uczniów o wiadomości z zakresu ochrony środowiska, hodowli w szkółkach oraz opowiedziała o zasadach sadzenia drzew i krzewów. Po spotkaniu Pani Dyrektor oraz przedstawiciele klas 0 - VIII wspólnie z wychowawcami wykorzystując zdobytą wiedzę przystąpili do sadzenia drzewek na terenie szkoły. W ramach projektu odbyło się również spotkanie z przedstawicielkami Celowego Związku Gmin z Nowogardu, które zapoznały uczniów z pojęciami: recykling, segregacja odpadów, sortowanie, kompostownik oraz opowiedziały o konieczności segregowania śmieci i jego pozytywnym wpływie na środowisko. Uczniowie klas zaopatrzeni w odpowiednie worki i rękawiczki udali się na sprzątanie miejscowości oraz terenu wokół szkoły. Na podsumowanie projektu uczniowie klas I - III wraz ze swoimi rodzicami wykonali plakaty pt. „Ziemia naszym domem”, promujące i zachęcające do ochrony środowiska. Akcję zakończyliśmy wspólnym ogniskiem oraz zdrowym, owocowym poczęstunkiem. Dzięki środkom pozyskanym w programie Społecznik nasza szkoła została wyposażona w nową tablicę multimedialną. Koordynatorkami projektu były panie Ola Markiewicz i pani Alicja Dobrowolska.

 

 

Więcej zdjęć znajdziecie Państwo pod linkiem: http://wysoka.mojaszkola.net/9-aktulnosci/1257-srodowisko-ponad-wszystko-2#prettyPhoto 

 

Źródło: SP w Wysokiej Kamieńskiej

 

Środowisko ponad wszystko

22 czerwca 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl